29/11/2023

Tại Việt Nam, SAIGONTEL và Ecologic Engineering tập trung đầu tư vào các dự án đầu tư hạ tầng với tầm nhìn dài hạn tại các địa phương như Thái Nguyên, Hải Dương, Đồng Nai,  thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Ấn Độ, hai bên sẽ đầu tư vào các trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm sản xuất công nghệ cao như Karnataka, Andhra Pradesh, Telegana, Tamilnadu, Maharastra, Uttar Pradesh và Bangalore – địa phương được ví như thung lũng Silicon của Ấn Độ.

SAIGONTEL là thành viên tập đoàn đầu tư Sài Gòn được biết đến là một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam trong sở hữu và phát triển hạ tầng công nghiệp – đô thị – dịch vụ, chiếm tỉ trọng không nhỏ trong thu hút vốn FDI phát triển Việt Nam. Bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp, đô thị liền kề và sẵn sàng các dịch vụ để thu hút đầu tư. Nhà đầu tư cùng các đối tác liên kết của mình còn chủ động phát triển mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo tại các địa phương theo mô hình xu hướng của thế giới.

Ecologic Engineering là chi nhánh tại Ấn Độ của Tập đoàn Quantum (Hoa Kỳ), tập đoàn đầu tư đa ngành hàng đầu tại Mỹ và Châu Âu, hiện đang quản lý nhiều quỹ đầu tư và công ty đầu tư trong các lĩnh vực dầu khí, năng lượng, hạ tầng, viễn thông, y tế, công nghệ cao. Ecologic Engineering quan tâm phát triển các vùng công nghiệp có quy mô, tầm vóc chiến lược; các trung tâm dịch vụ hậu cần; hạ tầng giao thông, công nghiệp tại Ấn Độ và Việt Nam.