08/12/2023

Người viết có cuộc trò chuyện với Nguyễn Thành Trung, Co-Founder & CEO của Sky Mavis nhân sự kiện này. Trên thực tế, anh tương đối bận rộn sau “điểm bùng phát” của Axie Infinity, đặc biệt là sự kiện công ty này gọi vốn thành công 152 triệu USD trong vòng Series B, được định giá ở mức 3 tỷ USD.

“Đã tháng 12 rồi cơ à?”, Nguyễn Thành Trung mất một chút thời gian để suy nghĩ sau thông báo của chúng tôi.