07/12/2023

Theo số liệu cập nhật từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), trong quý 3/2021, 6 công ty chứng khoán dẫn đầu về thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết gồm có: VPS (16,5%); SSI (11,58%); VND (7,72%); HCM (6,79%); VCI (4,9%); TCBS (4,81%).

5/6 doanh nghiệp kể trên (ngoại trừ VPS) dẫn đầu về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế trong quý 3 và 9 tháng đầu năm; cụ thể hơn là đều đạt mức lợi nhuận nghìn tỷ tính đến 30/9/2021.