10/12/2023

Kế hoạch tăng vốn bị trì hoãn

Tận dụng thời điểm thị trường chứng khoán thuận lợi, nhiều doanh nghiệp triển khai kế hoạch tăng vốn. Vào tháng 5, Licogi 16 ( HoSE: LCG ) công bố Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2020 và chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Cụ thể, doanh nghiêp dự kiến phát hành 9,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 8% và chào bán 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu giá 10.000 đồng/cp. Tuy nhiên, đến nay kế hoạch vẫn chưa thực hiện được và mới công bố Nghị quyết HĐQT triển khai phương án cuối tháng 7.

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên, cổ đông Tập đoàn Sao Mai ( HoSE: ASM ) đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2019 và 2020 tỷ lệ 30%. HĐQT cũng đã ban hành Nghị quyết thông qua phương án triển khai từ 21/7. Tuy nhiên, sau khi gửi hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện bằng cổ phiếu thì nhận được phản hồi là chưa đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 60 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP là có phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được ĐHĐCĐ thông qua.

Tương tự, Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy ( HoSE: HHS ) cũng công bố Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành gần 33 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 đã được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 từ cuối tháng 6. Song, mới đây đơn vị thông báo phải tổ chức lấy ý kiến cổ đông thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh cùng kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 29/9 và thời hạn cuối cùng để cổ đông gửi phiếu ý kiến trả lời là 22/10.