07/12/2023

DOANH NGHIỆP PHẢI CÓ ĐỘI NGŨ NGUỒN NHÂN LỰC CÓ VĂN HÓA GẮN KẾT THÌ MỚI PHÁT TRIỂN ĐƯỢC

Trong quá trình phát triển, PNJ từ một công ty vài chục người cho đến bây giờ là 7.000 người, tôi thấy rằng: vấn đề quan trọng trước hết để 1 tổ chức phát triển bền vững, vấn đề xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực có văn hóa gắn kết rất quan trọng. Làm sao để có một đội ngũ không chỉ giỏi về chuyên môn, mà còn luôn luôn muốn cống hiến cho tổ chức, thì doanh nghiệp mới phát triển được.

Vì vậy, tôi luôn quan tâm đến vấn đề xây dựng con người, nhận ra những tố chất của đội ngũ làm việc với mình, để chuẩn bị cho các bạn 1 tương lai tốt. Như vậy, bước phát triển đội ngũ của PNJ đã làm từ lúc mới ban sơ, nên hiện tại có những quản lý là người mới, song vẫn có những người đi với công ty từ lúc được vài chục người.

Từng giai đoạn, từng thời kỳ thì có sự du nhập của các lãnh đạo mới từ bên ngoài nhảy vào khác nhau“, bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch PNJ mở đầu câu chuyện trong talkshow Thành sự tại nhân do Le and Associates tổ chức.

Ví dụ: như giai đoạn Nhà nước, thì có sự quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ vào các chức vụ lãnh đạo ở trên. Sau khi được cổ phần hóa năm 2004 thì họ cũng không có gì thay đổi về cách dùng người, cách bố trí nhân sự cũng như vậy – chỉ đông hơn mà thôi. Vì công ty cổ phần rộng hơn và quy chế thoáng hơn. Có thể nói, từ công ty nhà nước, cổ phần rồi lên sàn, thì quan hệ – công tác nhân sự và văn hóa của họ không có gì thay đổi.