07/12/2023

Samsung đồng hành cùng thế hệ trẻ kiến tạo tương lai

Tại Việt Nam, việc Samsung đồng hành cùng thế hệ trẻ trong quá trình xây dựng các giải pháp công nghệ cao phục vụ cuộc sống đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều bạn học sinh, sinh viên trên cả nước. Tính riêng trong mùa thi 2020, Solve For Tomorrow trải qua 2 vòng thi đã thu hút hơn 13.000 học sinh và 708 giáo viên tại hơn 90 trường học tham gia. Các dự án xe robot thăm dò môi trường, Thiết bị bẫy sâu rầy trên ruộng rau sử dụng năng lượng mặt trời, Xây dựng ứng dụng “Golden Time”… cùng nhiều dự án khác đã chứng minh cho sức sáng tạo không giới hạn của các bạn học sinh THCS và THPT trên toàn quốc (từ 12-18 tuổi).