29/11/2023

Với chiến lược phát triển bền vững và chủ động toàn diện, từ khi thành lập tới hết năm 2020, Phenikaa đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép hàng năm ấn tượng, tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt có mức tăng trưởng kép 113% và 148%. Tổng tài sản của Tập đoàn tăng gấp 75 lần, đạt hơn 11.000 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng gấp 30 lần, vốn chủ sở hữu tăng gấp 65 lần.

Khởi đầu với lĩnh vực vật liệu sinh thái, Phenikaa khẳng định vị thế hàng đầu khi đưa thương hiệu VICOSTONE® lên vị trí Top 3 thế giới về đá thạch anh cao cấp sau khi sáp nhập Vicostone vào Tập đoàn; hiện diện trên gần 50 quốc gia với hơn 10.000 đối tác phân phối. Đây là tiền đề vững chắc để Phenikaa tiếp tục mở rộng và phát triển sản xuất công nghiệp đa lĩnh vực với định hướng đổi mới sáng tạo và mô hình sản xuất thông minh, hướng đến sự phát triển nhanh và vững bền.

Phenikaa khẳng định vị thế với thương hiệu Top 3 toàn cầu VICOSTONE®

Với những bước đi mang tầm chiến lược, luôn chủ động, linh hoạt trước mọi hoàn cảnh cùng với sức mạnh nội lực, sự nỗ lực và đổi mới sáng tạo không ngừng, Phenikaa đã đưa VICOSTONE® vượt qua những thăng trầm, phát triển nhanh và bền vững, khẳng định vị thế của thương hiệu Việt trên trường quốc tế. Giai đoạn 2014 (thời điểm sau sáp nhập Vicostone vào Tập đoàn) tới năm 2020, riêng trong lĩnh vực sản xuất đá thạch anh, Phenikaa lần lượt có mức tăng trưởng kép về doanh thu và lợi nhuận trước thuế là 26% và 30%, đóng góp ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính bán niên 2021, mặc dù ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19, Phenikaa tiếp tục duy trì và tăng trưởng ổn định với doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng 65,7% so với cùng kỳ năm 2020.