29/11/2023

Doanh nghiệp ngành mía đường CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (mã chứng khoán SBT) công bố báo cáo tài chính quý 4 và kết quả kinh doanh cả năm tài chính 2020-2021 (năm tài chính của SBT bắt đầu từ 1/7 và kết thúc vào 30/6 năm sau).

Chỉ tính riêng quý 4 doanh thu thuần tăng 10,2% so với cùng kỳ, đạt hơn 4.152 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ tăng chi phí vốn thấp hơn, chỉ 8,4% giúp lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 681 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với quý 4 năm tài chính trước đó. Biên lợi nhuận gộp cũng tăng mạnh từ 15% lên 16,4% quý 4 vừa qua.

Báo cáo tài chính ghi nhận, tiền và các khoản tương đương tiền đến hết quý 4 đạt hơn 1.700 tỷ đồng, tăng 733 tỷ đồng so với đầu kỳ. Trong đó lượng tiền đạt 1.008 tỷ đồng, tăng 209 tỷ đồng so với đầu kỳ và các khoản tương đương tiền đạt 724 tỷ đồng, tăng 524 tỷ đồng so với đầu kỳ. Lượng tiền mặt tăng lên đều đặn và ổn định, đây là một tín hiệu cho thấy SBT đang hoạt động rất tốt, có thể chủ động nguồn vốn để phát triển các kế hoạch trung và dài hạn.

Kết quả, quý 4 Thành Thành Công Biên Hòa báo lãi trước thuế 250 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 195 tỷ đồng.

Theo ghi nhận của tổ chức Đường Quốc Tế ISO, trong nửa đầu tháng 6/2021 chỉ số giá giao dịch đường thô và đường trắng vẫn giữ mức cao. Chỉ số giá đường trắng trung bình tháng 6 là 449,1 USD/tấn, giảm nhẹ so với tháng 5 nhưng vẫn cao hơn tháng 4, tháng3. Giá đường thô giao ngay (đo bằng chỉ số ISA) trung bình trong 6 tháng là 17,41 cent/lb, tăng so với các tháng liền trước đó. Tại thị trường trong nước, việc thuế chống phá giá và chống trợ cấp đối với đường có xuất xứ Thái Lan được áp dụng cũng đã hạn chế lượng lớn đường nhập về. Vì vậy, nhiều chuyên gia dự báo giá đường trong nước sẽ tiếp tục trong xu hướng tăng.