29/11/2023

Kể từ đầu năm 2021 đến nay, tổng mức bán lẻ và hàng hóa có dấu hiệu cải thiện trong khi khách nước ngoài đến Việt Nam tiếp tục giảm mạnh. Mặc dù Covid-19 đã buộc Việt Nam và nhiều nước trên thế giới phải áp đặt các lệnh giới nghiêm, tổng mức bán lẻ và hàng hóa và hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa vẫn có những tín hiệu khả quan trong quý I/2021.

Theo JLL, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trong quý I/2021 đạt mức tăng 5,1% so với cùng kì năm ngoái, dấu hiệu chứng tỏ sức tiêu thụ trong nước đang trên đà hồi phục. Quý I/2021 cũng chứng kiến đà phục hồi của hoạt động vận tải hàng hóa, với mức tăng 10,2%.

Về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hồi phục: vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt mức 10,1 tỉ USD trong quý I/2021, tăng 18,5% so với cùng kì năm ngoái. Mặc dù vốn FDI đã tăng so với cùng kì năm ngoái, tuy nhiên, làn sóng Covid-19 thứ 3 đã khiến các quốc gia xem xét lại các kế hoạch mở cửa, và vì vậy, vốn FDI vào Việt Nam vẫn còn bị hạn chế.