29/11/2023

Theo số liệu tổng hợp dựa trên tài liệu công bố của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) kể từ đầu năm tính đến ngày 30/9/2021 của FiinGroup, TCBS là công ty chứng khoán dẫn đầu về giá trị tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp với 21 thương vụ. 

Xếp các vị trí tiếp theo nhưng khoảng cách không lớn, lần lượt là TPS, VNDirect, HDBS và VPS. Giá trị trái phiếu tư vấn phát hành của các đơn vị nói trên dao động từ 30.000 – 50.000 tỷ đồng. 

Nhóm kế tiếp có ABS và ACBS tư vấn phát hành từ 20.000 – 30.000 tỷ đồng. 

Bộ ba TVSI, SHS và Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) tư vấn phát hành trên 10.000 tỷ đồng. 

Theo FiinGroup, hiện nay, có khoảng 50 công ty chứng khoán trong tổng số hơn 100 công ty chứng khoán được UBCKNN cấp phép tham gia vào các hoạt động liên quan của thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó, hơn 50% thị phần, tính theo giá trị phát hành, thuộc về các công ty chứng khoán là công ty con hoặc được sự hỗ trợ mạnh của các ngân hàng thương mại như TCBS, TPS, HDBS, VPS, ACBS.