07/12/2023

Thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh này đã giao Sở LĐ-TBXH tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Long Thành, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các đơn vị liên quan căn cứ vào đề án Đào tạo nghề đã duyệt, để thực hiện phân loại độ tuổi, xác định nhu cầu lao động cần cho từng khu vực, từng công ty, doanh nghiệp trên địa bàn. Sau đó sẽ tổ chức đào tạo nghề cho các cá nhân trong độ tuổi lao động của hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án Sân bay Long Thành.