07/12/2023

Câu chuyện khuyến khích tư nhân đầu tư vào lưới truyền tải điện được nhắc đến khoảng 2 năm nay và tiếp tục làm nóng nghị trường Quốc hội tại kỳ họp mới đây. Các chuyên gia kỳ vọng sự có mặt của tư nhân sẽ giúp tháo điểm nghẽn thiếu lưới truyền tải những dự án điện mới, nhất là điện mặt trời, điện gió.

Ranh giới nào cho tư nhân?

Tuy ủng hộ chủ trương thu hút tư nhân vào làm lưới điện nhưng hầu hết các ý kiến cho rằng cần phân định rõ phạm vi, giới hạn đầu tư của doanh nghiệp (DN) tư nhân.