10/12/2023

233 triệu phú trong cuộc khảo sát 5 năm của tôi đều là những người may mắn. 56 người (24%) có được may mắn từ khi sinh ra và 177 người (76%) tự tạo ra may mắn cho cuộc đời mình. Loại may mắn mà nhóm 56 người có được là may mắn ngẫu nhiên, số người còn lại họ tự tạo ra may mắn cho cuộc đời của mình. May mắn dường như là mẫu số chung của tất cả những người giàu có. Nếu muốn giàu có, bạn cần phải có may mắn.

Không thể kiểm soát được hoàn cảnh sinh ra song bạn có quyền kiểm soát hoàn cảnh sau khi sinh. Khoảng 67-80% triệu phú đều là những người giàu tự thân, xuất thân từ tầng lớp nghèo hoặc trung lưu trong xã hội.

Thành công không thể thiếu may mắn. Bạn cần phải tìm kiếm vận may ở những nơi thích hợp. Vậy bạn cần tìm kiếm may mắn ở đâu?

May mắn ở bên ngoài vùng an toàn của bạn