10/12/2023

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa thông báo về kết quả phát hành trái phiếu.

Cụ thể, ngân hàng đã phát hành 2.000 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương với tổng giá trị là 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 4%/năm, trả lãi định kỳ 1 năm. Ngày phát hành là 6/5/2021, đáo hạn 6/5/2024.

Loại hình trái phiếu là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không phải nợ thứ cấp của ACB và không có tài sản đảm bảo.

Đây cũng là đợt phát hành trái phiếu đầu tiên của ACB trong năm nay. Mục đích phát hành là tăng quy mô vốn hoạt động, đảm bảo tính ổn định, bền vững của nguồn vốn nhằm phục vụ nhu cầu cấp tín dụng cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của NHNN.

Có 2 công ty chứng khoán đã mua trọn lô 2.000 tỷ đồng trái phiếu này của ACB.