08/12/2023

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố báo cáo hoạt động ngân hàng tuần từ ngày 12 đến ngày 16/7. 

Theo đó, báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê cho thấy, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 727.848 tỷ đồng, bình quân 145.570 tỷ đồng/ngày, tăng 1.660 tỷ đồng/ngày so với tuần 05 – 09/7/2021; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 162.494 tỷ đồng, bình quân 32.499 tỷ đồng/ngày, tăng 3.147 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (78% tổng doanh số giao dịch) và kỳ hạn 01 tuần (11% tổng doanh số giao dịch). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 67% và 26%.

Về lãi suất, đối với các giao dịch bằng VND, so với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần dao động nhẹ quanh mức lãi suất tuần trước tại các kì hạn dưới 1 tháng và thay đổi nhiều hơn tại các kì hạn trên 1 tháng. Cụ thể, lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm và 01 tuần giữ các mức lần lượt là 0,93%/năm và 1,14%/năm, trong khi kì hạn 01 tháng tăng 0,1%/năm lên mức 1,46%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần dao động nhẹ so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất một số kỳ hạn chủ chốt như 1 tuần và 1 tháng cùng giảm 0,01%/năm xuống mức 0,11%/năm  và 0,23%/năm, trong khi kỳ hạn qua đêm không thay đổi, giữ mức 0,1%/năm.