07/12/2023

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – STB) vừa công bố thông tin về kết quả lấy ý kiến cổ đông về tổ chức đại hội trực tuyến.

Theo kết quả kiểm phiếu, cổ đông Sacombank đã đồng thuận với tỷ lệ hơn 97% thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Dự kiến đại hội sẽ khai mạc vào 8h00 ngày 5/6/2020 tại địa điểm chính là Trung tâm Hội nghị White Palace (194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Như vậy Sacombank là ngân hàng đầu tiên tổ chức đại hội trực tuyến. Hiện tại trên website của ngân hàng này cũng đã công bố hướng dẫn tham dự đại hội trực tuyến tới các cổ đông.