07/12/2023

Trong báo cáo ngành báo hiểm mới đây, Chứng khoán SSI cho biết, 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu phí bảo hiểm tại thị trường Việt Nam đạt 151,7 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ (trong khi cùng kỳ năm 2020 tăng 17%) chủ yếu do mức tăng rất mạnh trong 6 tháng 2021 với điều kiện vĩ mô thuận lợi. 

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ đạt lần lượt 110 nghìn tỷ đồng (tăng 22% so với cùng kỳ) và 41,7 nghìn tỷ đồng (tăng 1,8%). Bancassurance tiếp tục đóng góp nhiều hơn vào doanh số bán hàng (chiếm 39% doanh thu phí khai thác mới). Trước đó, trong năm 2020, tỷ trọng đóng góp của Bancassurance là 31%.

Theo số liệu của Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm, tổng doanh thu phí bảo hiểm cả năm 2021 ước tính đạt 215 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ, thấp hơn năm 2020 và mức trước Covid.

Các công ty bảo hiểm mạnh về mảng bán buôn giành thêm thị phần trong năm qua. Trong khi mảng bán lẻ (bảo hiểm tai nạn con người, xe máy) chịu ảnh hưởng (giảm 5,7% so với cùng kỳ), mảng thương mại (bảo hiểm tài sản và thiệt hại – P&C, bảo hiểm hàng hóa, hàng hải,…) tăng 13,8% so với cùng kỳ sau nhiều năm trầm lắng. Dòng bảo hiểm thương mại tăng trưởng khá một phần là xuất phát từ giá hàng hóa và cước phí vận chuyển tăng, dẫn đến số tiền bảo hiểm làm căn cứ để tính doanh thu phí bảo hiểm gia tăng. 

Theo đó, một số công ty bảo hiểm bán lẻ (BVGI, PTI, PGI) đã mất thị phần trong năm. Ngược lại, PVI đã rút ngắn khoảng cách với BVGI trong năm 2021 và thứ hạng có thể sẽ tiếp tục thay đổi trong 2022 nếu xu hướng này tiếp diễn trong những quý tới.

Trên thị trường bảo hiểm nhân thọ, cạnh tranh trở nên gay gắt hơn. Manulife, SunLife và MBAgeas Life là những công ty giành được nhiều thị phần nhất trong 9 tháng đầu năm 2021. Trong Top 5, Manulife là công ty bảo hiểm duy nhất giành thêm được thị phần. Công ty đã giành vị trí thứ 2 từ Prudential trong 2021, với tiềm năng trở thành công ty dẫn đầu thị trường trong tương lai gần. Các công ty khác trong Top 5 đều có mức giảm thị phần lớn nhất về doanh thu phí bảo hiểm và doanh thu phí khai thác mới.