10/12/2023

Bình chọn thương vụ tiêu biểu là một hoạt động thường niên của Diễn đàn M&A Việt Nam – sự kiện dành cho cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư Việt Nam và quốc tế do Báo Đầu tư tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Danh sách thương vụ tiêu biểu sẽ giúp các doanh nghiệp, giới đầu tư đánh giá và nhìn lại sự phát triển về quy mô và tính chất của hoạt động M&A tại Việt Nam trong năm 2020.

Tháng 4/2020, FWD đã công bố mua lại Công ty bảo hiểm nhân thọ Vietcombank Cardif (VCLI), một thương vụ đáng chú ý trên thị trường M&A năm 2020, vốn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Đi kèm thương vụ M&A này là hợp đồng phân phối bảo hiểm qua ngân hàng độc quyền 15 năm với Vietcombank – ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam. Đây là thương vụ tốn nhiều “giấy mực” của giới chuyên môn bởi ngoài FWD còn có sự tham gia của nhiều tên tuổi lớn và lâu đời trên thị trường. Đây cũng được xem là thương vụ lớn nhất lịch sử bancassurance tại Việt Nam.

Ngoài FWD, còn có 9 doanh nghiệp và thương vụ M&A tiêu biểu khác được công bố tại Diễn đàn M&A Việt Nam.