07/12/2023

Theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong tuần từ ngày 17 – 21/5/2021 bằng VND đạt xấp xỉ 611.849 tỷ đồng, bình quân 122.370 tỷ đồng/ngày, tăng 6.021 tỷ đồng/ngày so với tuần 10 – 14/5/2021; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 172.342 tỷ đồng, bình quân 34.468 tỷ đồng/ngày, giảm 571 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Như vậy bình quân mỗi ngày, các TCTD vay mượn nhau hơn 156.800 tỷ đồng, tăng gần 5.500 tỷ mỗi ngày so với tuần liền trước.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (78% tổng doanh số giao dịch) và kỳ hạn 1 tuần (9% tổng doanh số giao dịch). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 72% và 17%.

Về lãi suất, đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần không thay đổi nhiều so với tuần trước. Cụ thể lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng lần lượt là 0,10%/năm, 0,13%/năm và 0,21%/năm.

Đối với các giao dịch bằng VND, so với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần có xu hướng biến động nhẹ so với mức lãi suất tuần trước ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng lần lượt là 1,22%/năm, 1,39%/năm và 1,56%/năm; so với lần lượt 1,23%/năm; 1,43%/năm và 1,47%/năm của tuần trước đó. 

Tuy nhiên sang đến tuần này (tuần bắt đầu từ ngày 24/5), lãi suất liên ngân hàng đang tăng trở lại cùng với nhu cầu vay mượn tiếp tục tăng cao. Mức lãi suất trên 1,2%/năm với các giao dịch liên ngân hàng đang là mức cao nhất trong năm nay và gấp hơn 2 lần mức lãi suất hồi đầu năm.