10/12/2023

Theo đó, báo cáo mới nhất được công bố là tình hình lãi suất của các tổ chức tín dụng (TCTC) tháng 7/2021.

Theo NHNN, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,3-3,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,2-5,7%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 5,4-6,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 6,1-6,9% đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

Lãi suất tiền gửi USD của TCTD tiếp tục ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Về lãi suất cho vay, lãi suất ngắn hạn bình quân bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ở mức 4,4%/năm. Lãi suất cho vay USD bình quân ở mức 3,0-6,0%/năm. 

Như vậy so với đầu năm, khi NHNN vẫn liên tục công bố tình hình lãi suất hàng tuần thì lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ giảm 0,1 điểm % (từ mức 4,5%/năm), còn lãi suất cho vay USD vẫn đứng yên.