07/12/2023

Ngày 05/4/2021 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN.

Cụ thể, theo Quyết định số 599/QĐ-NHNN ngày 02/4/2021, Thống đốc NHNN bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II) thuộc Thanh tra Chính phủ, giữ chức Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN kể từ ngày 05/4/2021. 

Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Tuấn Anh là 05 năm, kể từ ngày được tiếp nhận và bổ nhiệm.