07/12/2023

Chết chóc. Đau khổ. Kinh tế bị tàn phá. Bất ổn chính trị. Đại dịch Covid-19 tạo ra hàng loạt tin tiêu cực mỗi ngày. Nhưng trong suốt cuộc khủng hoảng y tế tồi tệ nhất của gần một thập kỷ này, cũng có những khoảnh khắc mang lại sự nhẹ nhõm và niềm vui, hoặc ít nhất là sự lạc quan thận trọng.

Dưới đây là tóm tắt một số điểm sáng trong năm nay và những gì chúng ta có thể mong đợi vào năm 2021.