29/11/2023

CTCP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (mã CK: TCM) đã công bố bản tin về tình hình kinh doanh của công ty trong tháng 1/2020.

Theo đó, tháng 01/2022, doanh thu đạt 17.269.953 USD, tăng 12% so với cùng kỳ tháng 01/2021 và tăng 67% so với tháng 12/2021. 

Lợi nhuận sau thuế tháng 01/2022 đạt 1.116.278 USD tăng 4% so với cùng kỳ tháng 01/2021 và tăng 73% so với tháng 12/2021.

Hoạt động sản xuất kinh doanh đã đi vào ổn định, năng suất đã phục hồi sau đại dịch và chi phí logistic đang có xu hướng giảm, nhờ vậy mà biên lợi nhuận đã được cải thiện đáng kể so với trước đó.