29/11/2023

Tin doanh nghiệp

NT2 – CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 – Tính riêng tháng 10, sản lượng điện gấp đôi cùng kỳ lên 261 triệu kWH, ứng với 73% kế hoạch tháng. Doanh thu bán điện đạt hơn 517 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và bằng 84% chỉ tiêu tháng.

CAV – CTCP Dây cáp điện Việt Nam – Ngày 24/11, HĐQT đã thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 13/12/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 23/12/2021.

TTF – Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành – Sẽ phát hành gần 59,5 triệu cp với giá 10.000 đồng/cp cho 19 nhà đầu tư, gồm 18 nhà đầu tư là các cá nhân và 1 nhà đầu tư tổ chức duy nhất là CTCP Đầu tư phân phối Satico. Các cổ phiếu phát hành trong đợt này là cổ phiếu ưu đãi (với mức cổ tức cố định là 12%/năm) có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tại bất kỳ thời điểm nào với tỷ lệ 1:1.

BCM – Tổng CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – Ngày 25/11, HĐQT đã thông qua việc trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 13/12/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 30/12/2021.

ASP – CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha – Ngày 08/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 09/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/12/2021.

TA9 – CTCP Xây lắp Thành An 99 – Ngày 09/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 10/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/12/2021.

TMX – CTCP VICEM Thương mại xi măng – Ngày 29/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 30/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/12/2021.

TKU – CTCP Công nghiệp Tungkuang – Công ty dự kiến phát hành 6,46 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%, tương ứng tỷ lệ thực hiện 1.000:200, tức cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận 200 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ. Nguồn vốn phát hành là quỹ đầu tư phát triển. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là ngày 6/12/2021.

DNP – CTCP Nhựa Đồng Nai – Dự kiến phát hành hơn 10,91 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 10:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 10 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 20.698 đồng/CP.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

GEX – CTCP Tập đoàn Gelex – Ông Nguyễn Hoa Cương, Chủ tịch HĐQT đã mua vào 3 triệu cổ phiếu GEX từ ngày 17/11 đến 24/11 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Cương đã nâng sở hữu tại GEX lên hơn 10,56 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,35%.

MSB – Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT đã mua vào 10 triệu cổ phiếu MSB từ ngày 25/10 đến 24/11 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Tuấn đã nâng sở hữu tại MSB lên hơn 12,27 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,8%.

DXG – CTCP Tập đoàn Đất Xanh – Grinling International Limited đã mua 1 triệu cp, và Vietnam Enterprise Investments Limited đã mua 500.000 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 11 quỹ liên quan từ 106.087.528 cp (tỷ lệ 17,7991%) lên 107.587.528 cp (tỷ lệ 18,0508%). Giao dịch thực hiện ngày 24/11/2021.

VTR – CTCP Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam – CTCP Vietravel Holdings đã mua 7.036.324 cp (tỷ lệ 42,24%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch công ty này không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 4/11 đến 19/11/2021.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SSI – CTCP Chứng khoán SSI – Công ty TNHH MTV Nguyễn Sài Gòn đăng ký mua 2.499.999 cp. Trước giao dịch Công ty Nguyễn Sài Gòn sở hữu 2 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/11 đến 29/12/2021.

GIL – CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh – Ông Nguyễn Việt Cường, Phó chủ tịch HĐQT đăng ký bán 700.000 cổ phiếu GIL từ ngày 01/12 đến 30/12 theo phương thức khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Cường sẽ giảm sở hữu tại GIL xuống còn hơn 101.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,24%.

BCG – CTCP Bamboo Capital – Bà Hoàng Bảo Cát, vợ ông Phạm Nguyễn Thiên Chương – Thành viên HĐQT đăng ký bán 200.000 cổ phiếu BCG từ ngày 30/11 đến 29/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Cát sẽ giảm sở hữu tại BCG xuống còn hơn 276.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,09%.

VNM – CTCP Sữa Việt Nam – Platium Victory Pte.Ltd đăng ký mua 20.899.554 cp. Trước giao dịch Victory Platium sở hữu 221.856.553 cp (tỷ lệ 10,62%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/12 đến 30/12/2021.

KOS – CTCP Kosy – CTCP Đầu tư Leo Regulus đăng ký nhận 25,2 triệu cp do thực hiện hoán đổi cổ phiếu. Trước giao dịch công ty Leo Regulus không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/11 đến 20/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu KOS, ông Nguyễn Việt Cường, chủ tịch HĐQT, đăng ký nhận 21 triệu cp do thực hiện hoán đổi cổ phiếu. Trước giao dịch ông Cường sở hữu 80,64 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 48,86%).