07/12/2023

CTCP Mía Đường Cao Bằng (UPCoM: CBS) đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ cho NĐTC 2021-2022 (01/07/2021 – 30/06/2022). Đại hội dự kiến họp trực tuyến vào ngày 26/10 tới.

Theo đó, kết thúc NĐTC 2020 – 2021, CBS đạt tổng doanh thu tiêu thụ gần 244 tỷ đồng, tăng 49% so với NĐTC trước; lãi sau thuế theo đó gấp gần 7 lần, đạt mức 56 tỷ đồng và vượt xa con số mục tiêu chỉ là 1,93 tỷ đồng. Đây cũng là con số lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động của CBS.