07/12/2023

Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An (Lafooco, LAF) vừa công bố BCTC quý 3/2021 với doanh thu 115,8 tỷ đồng, tăng nhẹ 7,3% so với cùng kỳ. Nhờ chi phí giá vốn giảm 5,3% khiến lợi nhuận gộp tăng cao gấp 2,2 lần lên 23,6 tỷ đồng. Mặc dù các khoản chi phí phát sinh trong kỳ đều tăng trưởng đáng kể song LAF vẫn lãi ròng 14,1 tỷ, tăng cao gấp 3,3 lần so với quý 3/2020.