10/12/2023

SSI Research vừa có báo cáo dự báo thay đổi danh mục ETF kỳ quý 1/2022. 

Cụ thể, các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý 1/2022 theo lịch dưới đây. Nhóm quỹ chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 18/3, trong khi các quỹ chỉ số của MSCI có lịch cơ cấu sớm hơn, vào ngày 28/2. 

MSCI đã công bố kết quả danh mục quý 1/2022 không có thay đổi gì đối với các cổ phiếu Việt Nam trong danh mục các chỉ số thuộc nhóm Frontier Markets. Các quỹ ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục vào ngày 28/2 và danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3. 

Với MVIS Vietnam Index, dựa trên số liệu cập nhật ngày 25/02, SSI Research dự báo CEO, PVD, VIX có thể được thêm vào chỉ số do đã đạt đủ các yêu cầu của chỉ số và không có cổ phiếu nào bị loại.

Giả định với 3 cổ phiếu thêm mới như trên, danh mục chỉ số MVIS Vietnam Index sẽ có 53 cổ phiếu, trong đó có 39 cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam và 14 cổ phiếu nước ngoài có liên quan. Tổng giá trị tài sản của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF tại ngày 25/2 đạt 544 triệu USD.