10/12/2023

Ngày 30/8 tới đây CTCP Năng lượng và bất động sản Trường Thành (TEG Group – mã chứng khoán TEG) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó TEG Group sẽ phát hành hơn 1,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ phát hành 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 5 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá 16 tỷ đồng.

Năm 2020 TEG Group đạt 215 tỷ đồng doanh thu, tăng 36% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế tăng 55% lên gần 8,3 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2020 TG Group còn hơn 36 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Cùng với đó TEG Group cũng chốt danh sách cổ đông phát hành gần 21,59 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ. Tỷ lệ phát hành 3:2, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 3 quyền mua được mua 2 cổ phiếu.

Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, trong khi trên thị trường cổ phiếu TEG hiện giao dịch quanh mức 14.400 đồng/cổ phiếu.