08/12/2023

CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt (TVC): CTCP Tập đoàn Phúc Khanh đã mua 346.800 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 846.800 cp (tỷ lệ 1,23%). Giao dịch thực hiện từ 24/6 đến 23/7/2021.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG): Ông Đoàn Hoàng Anh, con ông Đoàn Nguyên Đức, đăng ký mua 4 triệu cp. Trước giao dịch ông Hoàng Anh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/8 đến 7/9/2021.

CTCP PVI (PVI): HDI Global SE đăng ký bán 14.054.512 cp trong tổng số 94.565.321 cp (tỷ lệ 42,31%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/8 đến 1/9/2021.

CTCP Tập đoàn Yeah1 (YEG): Bà Trần Uyên Phương, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 251.600 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 6.506.810 cp (tỷ lệ 20,8%). Giao dịch thực hiện ngày 28/7/2021.

CTCP Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang (CKG): Bà Nguyễn Thị Diệu Trâm, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 300.000 cp trong tổng số 532.970 cp (tỷ lệ 0,646%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/8 đến 7/9/2021.

CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV): CTCP Đầu tư hạ tầng Miền Bắc đã bán 50.000.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 38.230.365 cp (tỷ lệ 14,3%). Giao dịch thực hiện từ 14/7 đến 27/7/2021.

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP (HTM): Công ty TNHH Thương mại đầu tư và XNK An Phú đã mmua 10.566.647 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 42.437.569 cp (tỷ lệ 19,29%). Giao dịch thực hiện ngày 30/7/2021.

CTCP Thuận Đức (TDP): Ông Trần Quốc Hùng, nhà đầu tư, đã bán toàn bộ 100.000 cp (tỷ lệ 0,19%). Giao dịch thực hiện ngày 2/8/2021.

CTCP Công nghệ Tiên Phong (ITD): Ông Lâm Thiếu Quân, Tổng Giám đốc, đã bán 490.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 147.642 cp (tỷ lệ 0,78%). Giao dịch thực hiện từ 29/7 đến 2/8/2021.

CTCP Khoáng sản và đầu tư Visaco (VMI): Ông Lê Tuấn Điệp, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 148.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 404.200 cp (tỷ lệ 3,69%) lên 552.200 cp (tỷ lệ 5,04%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 30/7/2021.

CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CAV): CTCP Thiết bị điện Gelex đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch Thiết bị điện Gelex sở hữu 55.088.635 cp (tỷ lệ 95,82%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/8 đến 1/9/2021.